Runeberg, hyönteistieteilijä Johan Ludwig Runeberg opiskeli vuosina 1823–27 Turun Akatemiassa filosofiaa eli viisaustiedettä. Kandidaatin tutkintoon oli tentittävä […]