Luukku 8

Mitä ja miten karhukaiset syövät?

Karhukaisilla on teleskooppisuu, jolla ne tarttuvat saaliseensa kiinni. Suun jatkeena on letkumainen ’buccal tube’, jonka molemmin puolin sijaitsevat ’styletit’, joilla karhukaiset puhkaisevat saaliinsa pinnan.

Karhukaiset käyttävät ravintonaan lajista riippuen bakteereita, leviä tai muita pieneliöitä, kuten rataseläimiä, ja huomattava osa karhukaislajeista on sekasyöjiä.

Karhukaisten suun ja letkumaisten nieluosien leveys ja pituus vaihtelevat lajeittain ja niiden perusteella voi tehdä päätelmiä karhukaislajien ravintotottumuksista. Ne ovat myös tärkeässä osassa lajintunnistuksessa.

Kuvassa näkyy Macrobiotus-suvun karhukainen (kuva ja teksti Hennariikka Mäenpää).

Kuvassa näkyy mirkoskoopissa läpinäkyvä karhukainen.

Macrobiotus-suvun karhukainen. Kuva: Hennariikka Mäenpää.

 

Categories: