Neljä mustaa muurahaista ovat kerääntyneet valkoisten, pienten munien ympärillä ja osittain niiden päällä.

Erasmus-vaihdossa Suomessa

Nimeni on Joshua DUCANCEL. Olen ranskalainen evoluutiobiologian opiskelija, joka tuli Ouluun tekemään pro gradu -tutkielmaani. Työskentelen tällä hetkellä Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikössä muurahaisten genomiikan ja immuniteetin ryhmässä. Ohjaajinani toimivat dosentti Lumi Viljakainen, tohtori Hanna Sigeman ja tohtorikoulutettava Ida Holmberg.

Pro gradu -tutkielmani

Projektin tavoitteena on ymmärtää geneettinen perusta useilla muurahaislajeilla esiintyvän polygynian konvergenttiselle evoluutiolle. Polygynia on muurahaisten sosiaalisuuden muoto, jossa useat kuningattaret elävät samassa yhdyskunnassa. Muurahaisten evoluutiossa on ollut monia itsenäisiä siirtymiä tähän sosiaalisuuden muotoon monogynisistä lajeista, joilla on vain yksi kuningatar. Projektini tavoitteena on löytää eroja monogynisten ja polygynisten lajien välillä geneettisessä monimuotoisuudessa, sukulaisuussuhteissa ja historiallisessa efektiivisessä populaatiokoossa voidakseni arvioida, löytyykö yhteisiä piirteitä, jotka tarjoaisivat näkökulmaa konvergenttisen evoluution geneettiselle perustalle.

Neljä mustaa muurahaista ovat kerääntyneet valkoisten, pienten munien ympärillä ja osittain niiden päällä.
Lasius niger-lajin muurahaisia ja niiden munia. Kuva: Mauno Konu.

Suomessa opiskelu

Valitsin Suomen vaihtoni kohteeksi, koska mielestäni Suomi on hyvin kehittynyt maa tutkimusjärjestelmältään ja teknologialtaan ja koska se julkaisee hyvää tiedettä alaltani. Se oli myös ainoa Skandinavian maa, jossa en ole ikinä käynyt!

Pidän kovasti Oulussa olemisesta. Se on hiljainen ja miellyttävä kaupunki, jossa ei ole liikaa ihmisiä ja jossa on hyvä asua (erilaista kuin monissa isoissa Ranskan kaupungeissa!). Lisäksi ryhmäni jäsenet muodostavat vaihdon ajalle ideaalit olosuhteet; ihmiset ovat hyvin huomaavaisia ja kunnioittavia.

Neljä ihmistä seisovat rinnakkain. On talvi, ja heidän yllään on revontulia
Joshua ystävineen revontulien alla.

Erasmus kokemus

Tämän viiden kuukauden vaihtoni rahoittaa ERASMUS+ -apuraha, jonka lisäksi sain pienen apurahan kotiyliopistostani (Université Claude Bernard Lyon 1).

Suomeen tuleminen on ollut minulle hieno kokemus niin englannin kielen harjoittelemisen, maahan tutustumisen kuin Erasmus-kokemuksenkin kannalta. Tieteen tekemisessä tarvittavien taitojen lisäksi opin täällä uudesta kulttuurista, aktiviteeteista, kaupungeista ja maisemasta; nämä avaavat silmiäni maailmalle. Lisäksi asuminen ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa on tutustuttanut minut moniin hienoihin ihmisiin.

Suosittelen vahvasti kaikkia siihen kykeneviä hankkimaan kokemuksia ulkomailta joko Suomesta tai muualta. Tämän tyylinen vaihto tuo akateemiselle uralle hyötyä niin tieteellisen, kulttuurillisen kuin humaaninkin rikkauden puolesta.

Joshua Ducancel

suomentanut Jasmin Nevala

In English:

Master’s thesis

My name is Joshua DUCANCEL, and I am a French student in evolutionary biology who came to Oulu to do my master thesis. I am currently working in the Ecology and Genetics research unit, in the Ants Genomics and Immunity project supervised by PI Dr. Lumi Viljakainen, Dr. Hanna Sigeman and Ida Holmberg.

The project aims to understand the genetic basis of the convergent evolution towards polygyny in several ant species. Polygyny is a form of ant sociality when several queens are present in the same colony. Indeed, in the phylogeny of ants, there have been many independent transitions to this form of sociality from monogynous species (which have one single queen). My project seeks to differentiate the genetic diversity, relatedness and historical effective population size of several pairs of monogynous and polygynous species in order to assess whether common features may emerge and provide insights into the genetic basis of convergence.

Neljä mustaa muurahaista ovat kerääntyneet valkoisten, pienten munien ympärillä ja osittain niiden päällä.
Ants (Lasius niger) with their eggs. Picture: Mauno Konu.

Studying in Finland

I chose to come to Finland because I think it is a very developed country in terms of research systems, technologies and publishing good science in my field, and it was also the only Scandinavian country that I’ve never been to!

I enjoy being in Oulu, which is a quiet and pleasant city, that remains on a human scale and where it is good to live (it’s a change from the big French cities!). Moreover, my research team offers me an ideal environment for my internship, people are very attentive and respectful.

Neljä ihmistä seisovat rinnakkain. On talvi, ja heidän yllään on revontulia
Joshua with friends under the northern sky.

The Erasmus experience

These five months of my internship are funded by the ERASMUS + grant and one small grant from my home university (University Lyon 1).

Coming to Finland is a great experience for me, whether it is for the practice of English, learning about the country, and the Erasmus experience. Indeed, in addition to the scientific skills I am acquiring here I am discovering new culture, activities, cities and landscapes that continue to open my eyes to the world. Moreover, living with all the foreign students has allowed me to meet nice people.

I strongly recommend to all those who can to try the experience abroad, whether in Finland or elsewhere, for the scientific, human and cultural richness of this type of exchange, it is always a benefit for an academic career !

Joshua Ducancel