Globaalia tutkimusyhteistyötä

Tutkimus edellyttää usein yhteistyötä sekä kansallisella, että kansainvälisellä tasolla. Omassa tutkimuksessani yhteistyö tapahtuu globaalilla tasolla, ja suurilta osin sellaisten ihmisten kanssa, joita en entuudestaan tunne.

Aloitin viime syksynä uuden projektin, joka pohjaa globaalin muurahaistutkijaverkoston mahdollistamaan ja Kööpenhaminan yliopiston tuottamaan muurahaisgenomitietoon. Nämä muurahaisgenomit toimivat vertailukohtana, kun määritän oman tutkimukseni kohteena olevien muurahaislajien geneettistä muuntelua ja keskinäisiä eroja. Projektin päätavoitteena on löytää geneettisiä mekanismeja, jotka selittävät uuden ominaisuuden itsenäisen kehittymisen useaan kertaan eri muurahaislajeissa. Mukana on lajeja tropiikista urbaaneihin ympäristöihin kolmelta eri mantereelta.

Koronan aiheuttamien rajoitusten vuoksi en voinut edes suunnitella näytteidenkeruuta, joten lähdin kartoittamaan tuntemiani mahdollisia yhteistyökumppaneita sekä kahlaamaan julkaisuja ja etsimään sieltä uusia. Tuttujen tutkijoiden välitön innostus olla mukana lämmitti mieltä ja loi uskoa uusien yhteistyökuvioiden luomiseen. Laadin lyhyen sähköpostin, jossa kuvailin projektini, tarpeeni sekä vastapalveluksen, eli lupauksen ottaa yhteistyökumppani mukaan tutkimuksen julkaisuun. Lähetin sähköpostin kymmenelle tutkijalle eri puolille maailmaa.

Muurahaisnäytteitä kerätään pieniin tuubeihin, jotka merkitään koodein tai numeroin. Varsinkin maailman toiselle puolelle lähetettävät näytteet on syytä merkitä kunnolla, jotta niistä saavat kaikki selvää mitä niissä on.

Vastaukset sähköpostiini piirsivät mieleeni kuvan muurahaisista, jotka saumattoman yhteistyön ansiosta pystyvät uskomattomiin tekoihin, esimerkiksi sellaisiin, jotka ovat mahdollistaneet niiden leviämisen kaikkialle maailmassa Antarktista lukuun ottamatta. Lähes kaikki vastaukset olivat positiivisia ja ne tutkijat, jotka eivät pystyneet auttamaan näytteiden keruussa, ohjasivat minut kysymään tuntemaltaan tutkijalta. Nyt yliopiston pakastimessani majailee muurahaisnäytteitä mm. Kiinasta, Ranskan Guineasta, Puolasta, Italiasta ja Suomesta. Kevään ja kesän aikana kokoelma karttuu mm. Japanista ja Yhdysvalloista tulevilla näytteillä.

Yhteistyö ei ole ainoastaan mahdollistanut tutkimustani vaan se on tuonut myös jakamisen ilon kumppaneiden kesken onnistumisten hetkellä. Oli hienoa päästä kertomaan mukana oleville tutkijoille, että projektissa on nyt tuotettu ensimmäiset koko genomin selvitykset heidän lähettämistään muurahaisnäytteistä. Heidän vilpitön ilonsa moninkertaisti omani.

Kirjoittaja: Lumi Viljakainen