Ilmansaasteet haittaavat pölytystä hämmentämällä perhosia ja pörriäisiä

Yleiset ilmansaasteet voivat huonontaa hyönteisten pölytystehokkuutta haittaamalla niiden hajuaistia. Hyönteisten on vaikea haistaa ja siten löytää satokasveja tai villikukkia, jotka ovat riippuvaisia niiden pölytyksestä. 

Tutkijat Readingin yliopistosta, UK:n ekologian ja hydrologian keskuksesta, ja Birminghamin yliopistosta havaitsivat, että kokeessa käytettyjen kukkien pölytys väheni, kun yleisiä ilmansaasteita, kuten dieselin pakokaasuja ja otsonia oli ilmassa. Kokeessa havaittiin jopa 70% vähemmän pölyttäjiä, jopa 90% vähemmän hyönteisten vierailuja kukilla, sekä kokonaispölytyksen väheneminen kukilla jopa 31%. Tutkimus julkaistiin Environmental Pollution lehdessä.

Mehiläinen kukalla, peittynyt siitepölyyn.
Pölyttäjä kukalla. Dieselin pakokaasut voivat muuttaa kukkien hajua niin, etteivät pölyttäjät löydä niitä. Kuva Zac Durant, Unsplash

Tämä on ensimmäinen tutkimus, joka osoitti yleisten ilmansaasteiden negatiiviset vaikutukset pölytykseen luonnossa. Aikaisemmissa laboratoriokokeissa oli havaittu, että dieselin pakokaasuilla voi olla vaikutuksia hyönteispölytykseen. Dieselpakokaasut voivat muuttaa kukkien hajua, mikä voi tehdä ne vaikeammin löydettäviksi pölyttäjille. Tämän tuoreen tutkimuksen tavoittena oli kerätä todisteita ilmansaasteiden vaikutuksista erilaisiin hyönteisiin, joista toiset luottavat hajuaistiinsa enemmän kuin toiset. 

Tutkimuksessa käytettiin tarkoitukseen rakennettua höyrytinrakennelmaa, joka sääteli dieselpakokaasujen typpioksidien (NOx) ja otsonin määrää avoimessa maastoympäristössä. Tutkijat havainnoivat näiden saasteiden vaikutuksia mustasinapin Brassica nigra pölytykseen kahden kesämaastokauden aikana. Pölytyksen hoitivat vapaasti lentävät, paikalliset pölyttäjät. 

Kokeessa käytettiin saastepitoisuuksia, jotka olivat reilusti alle maksimikeskiarvotason, eli 40-50% rajasta, joka on tällä hetkellä määritelty turvalliseksi ympäristölle

Kokeessa käytettiin saastepitoisuuksia, jotka olivat reilusti alle maksimikeskiarvotason, eli 40-50% rajasta, joka on tällä hetkellä määritelty turvalliseksi ympäristölle US:n lainsäädännön mukaan. Käytetyt pitoisuudet kalpenevat sen rinnalla, kuinka korkeita saastepitoisuuksia esiintyy ympäri maailmaa rajoitusrikkomusten vuoksi.

Havainnot osoittivat, että kasveilla, jotka kasvoivat saasteisilla alueilla, oli 62-70% vähemmän pölyttäjävierailuja. Vähentyminen havaittiin seitsemässä pölyttäjäryhmässä, erityisesti mesipistiäisissä, yökkösissä, kukkakärpäsissä ja päiväperhosissa. Nämä hyönteiset vierailivat kukilla 83-90% vähemmän, mikä johti lopulta 14-31% pölytyksen vähenemiseen, mikä laskettiin mm. siementuotannosta.  

Tutkijoiden mukaan tulokset ovat huolestuttavia, koska pakokaasut ja otsoni ovat yleisiä ilmansaasteita, joita hengitämme päivittäin. Niiden vaikutukset ihmisten terveyteen ovat tiedossa, mutta raju vaikutus pölyttäjien määriin ja niiden aktiivisuuteen osoittaa, että niillä on on selvästi vaikutusta myös luonnon ekosysteemeihin, joista ihmisetkin ovat riippuvaisia.

Vaikutukset voivat olla laaja-alaiset, myös ihmisten talouteen, sillä hyönteispölytyksen arvo on satoja miljardeja euroja vuosittain. Noin 8% maanviljellyn ruuantuotannon arvosta maailmanlaajuisesti on riippuvaista hyönteispölytyksestä. Lisäksi 70% viljellyistä kasveista, mukaan lukien omenat, mansikat ja kaakao, tarvitsevat hyönteispölytystä. 

Tämä tutkimus todistaa, kuinka ilmansaasteet vaikuttavat negatiivisesti pölytykseen ja kuinka sillä on suoria vaikutuksia ruuantuotantoon ja luonnon kantokykyyn. Tutkimus on osa jatkuvaa Readingin yliopiston tutkimusta ilmansaasteiden vaikutuksista hyönteisten terveyteen, ja luonnon ekosysteemeihin.

Suomentanut ja muokannut Anna Antinoja

Lähde: University of Reading. ”Air pollution significantly reduces pollination by confusing butterflies and bees.” ScienceDaily. ScienceDaily, 19 January 2022. <www.sciencedaily.com/releases/2022/01/220119194035.htm>.

Alkuperäinen artikkeli:

James M.W. Ryalls, Ben Langford, Neil J. Mullinger, Lisa M. Bromfield, Eiko Nemitz, Christian Pfrang, Robbie D. Girling. Anthropogenic air pollutants reduce insect-mediated pollination services. Environmental Pollution, 2022; 118847 DOI: 10.1016/j.envpol.2022.118847