Kuvituskuva. Lumihangessa on narulla eristettyjä alueita. Lumihankea on myös kaivettu, mikä paljastaa maahan haudatut laatikot.

Ilmastonmuutoksen aiheuttama lumettomuus ei ehkä olekaan niin iso ongelma kovakuoriaisille kuin on kuviteltu

Kuvituskuva. Vihreä lehti on purkissa, jossa on multaa. Lehden päällä on punertava kovakuoriainen.
Jyväskylän yliopistossa on tutkittu minttukuoriaisia, jotka ovat sopeutuneet hyvin talven haastaviin olosuhteisiin. Kuva: Anni Palvi

Ilmastonmuutoksella saattaakin olla aiemmin luultua pienemmät vaikutukset kovakuoriaisten selviämiselle talven koettelemuksista. Talvilämpötilojen kohotessa ja lumipeitteen vähetessä on ajateltu, että kuoriaisten talvehtiminen vaikeutuu ja selviytymismahdollisuudet heikkenevät, mutta uusimpien tutkimusten mukaan kuoriaisten talvehtiminen ei kuitenkaan näyttäisi häiriintyvän lämpenevässä ilmastossa niin paljon, kuin on kuviteltu.

Pohjoiset kuoriaislajit ovat sopeutuneet uskomattoman hyvin haastaviin talviolosuhteisiin. Koska talvella ravintoa ei ole saatavilla, talvehtivat monet kuoriaislajit horroksen kaltaisessa tilassa maahan kaivautuneina ja hyödyntävät siten maan lumipeitettä, joka toimii eristeenä kylmän ilman ja lämpimän maaperän välissä. Aiemmin lumipeitteen on katsottu olevan kriittinen kuoriaisten talvesta selviytymiselle, mutta uusimpien lumenpoistokokeiden perusteella näin ei välttämättä olekaan.

Jyväskylän yliopistossa tehdyssä kenttäkokeessa tutkittiin minttukuoriaisten talvehtimista ja todettiin, ettei lumen poistaminen talvehtimislaatikoiden päältä vaikuttanut kuoriaisten selviytymiseen. Kokeita varten tutkijat keräsivät satoja minttukuoriaisia poimimalla niitä käsin viljelypalstojen villimintuista. Tutkimukseen kerättiin yli 320 minttukuoriaista, joten pelkästään kuoriaisten keräysurakka vei useita tunteja useina eri päivinä.

Kokeen aluksi tutkittavat kuoriaiset haudattiin syksyllä maahan vettäläpäisevissä multalaatikoissa. Talven aikana osan laatikoista päältä poistettiin lunta lapion ja harjan avulla, kun taas osa laatikoista jätettiin kos-kemattomaksi. Keväällä laatikot hyönteisineen kaivettiin ylös ja elävien ja kuolleiden hyönteisten lukumää-rä laskettiin.

Tutkimuksissa havaittiin, että kuoriaisia oli kuollut talven aikana vain muutamia yksilöitä ja selviytymisme-nestys oli yhtä hyvä niin lumipeitteen alla kuin ilman sitä. Lumipeitteellä ei siis ollutkaan merkitystä talvesta selviytymiseen, kuten oli aiemmin ajateltu. Sama tulos todettiin myös Kaliforniassa lehtikuoriaisilla tehdyssä tutkimuksessa, jossa niin ikään lumen poistamisella ei ollut vaikutusta kuoriaisten selviytymiseen.

Molemmissa tutkimuksissa havaittiin samalla, että lumettoman maan lämpötila oli korkeampi ja lämpöti-lanvaihtelut rajumpia kuin lumipeitteen alla olevassa maassa. Lämpötilan vaihtelulla ei siis ollut vaikutusta talvehtimismenestykseen. Myös Jyväskylän yliopiston rinnakkaisessa laboratoriotutkimuksessa todettiin, ettei muutaman asteen vaihtelu lämpötilassa vaikuttanut minttukuoriaisten kuolleisuuteen talvehtimisen aikana, vaan keskilämpötila ratkaisi.

Kuvituskuva. Lumihangessa on narulla eristettyjä alueita. Lumihankea on myös kaivettu, mikä paljastaa maahan haudatut laatikot.
Jyväskylän yliopistossa tehdyssä kokeessa kuoriaiset haudattiin laatikoissa maahan talven ajaksi ja osan päältä poistettiin lumipeite, kun taas osa jätettiin koskemattomaksi. Kuva: Anni Palvi

Mitä tällainen tulos sitten voisi kertoa? Yleisesti ajatellaan, että liian lämmin talvehtimislämpötila kiihdyttää vaihtolämpöisten eliöiden aineenvaihduntaa ja täten kuluttaa enemmän energiaa, mikä taas voi johtaa ennenaikaiseen kuolemaan. Laboratoriotutkimuksessa todettiinkin talvehtimismenestyksen olevan hei-kompaa korkeammissa lämpöasteissa. Kenttäkokeessa tämä ei kuitenkaan näkynyt, sillä keskilämpötilat säilyivät nollassa tai sen alapuolella, kun taas laboratoriossa käytettiin korkeampia lämpöasteita. Kuoriaiset siis näyttäisivät selviävän hyvin talvesta, kunhan keskilämpötila pysyy tarpeeksi alhaalla.

Toisaalta lumipeitteen poistaminen laski talvehtimislämpötilaa ja kun tähän yhtälöön lisätään talvilämpöti-lojen nousu tulevaisuudessa, saattaakin olla, että lumipeitteen vähenemisen aiheuttama lämpötilan lasku ja ilmastonmuutoksen aiheuttama lämpötilan nousu kumoavat toisensa eikä talvehtimisolosuhteissa täten tapahdukaan kuoriaisten kannalta niin suurta muutosta.

Lisäksi tulos kertoo myös pohjoisten kovakuoriaisten hyvästä sopeutumisesta vaihteleviin talviolosuhteisiin. Kenties ne onnistuvat jatkossakin sopeutumaan muuttuvaan ilmastoon ja sen mukanaan tuomiin talviolo-suhteisiin.

Anni Palvi

Kirjoittaja on ympäristötieteiden opiskelija Jyväskylän yliopistossa ja tutkinut opinnoissaan hyönteisten tal-vehtimista. Voit seurata tutkimusta Instagramissa hashtagilla #chrysolinapolitawinteringproject