Matka maisteriksi

Valmistuin filosofian maisteriksi 21.03.2019. Pääaineeni oli ekologia ja sivuaineeni ympäristötutkimus. Graduni aihe oli ”Ymmärtävätkö kimalaiset yhteistyökumppanin merkityksen?”. Kerron tässä lyhyesti, miten minä tein graduni.

Filosofian maisteri Anna Antinoja tutkintotodistuksineen. Kuvat: Iiris Kalliola ja Anna Antinoja

Gradu, gradutyö, Iso G, eli virallisesti pro gradu -tutkielma, on opinnäytetyö, jonka maisterin tutkinnon eli ylemmän korkeakoulututkinnon suorittavat kirjoittavat yliopistossa.

Mistä sain aiheen graduuni? Huomasin todella mielenkiintoisen graduaihe-ehdotuksen biologian sähköpostilistalta kesällä 2017 ja otin heti yhteyttä ohjaajaan, Olli Loukolaan. Tutkimusaihe käsitteli kimalaisten älyllisiä kykyjä ja yhteistyöhön liittyvää ymmärryskykyä. Loukolalla oli valmiina idea tutkimuksen toteutustavasta, joten aloimme valmistella koejärjestelyjä. Syksyllä kun tilatut kimalaiset saapuivat perille, aloimme kouluttaa niitä.

Kimalaiskoulutus laboratoriossa  Aluksi opettelin hoitamaan kimalaisia ja merkitsemään niitä. Suunnittelimme koeareenan ja työvälineet yrityksen ja erehdyksen kautta, samalla aikaisempiin tutkimuksiin tutustuen. Koska kimalaisia piti ruokkia vähintään kahden päivän välein, labralla piti käydä usein. Osa labrapäivistä jäi hyvin lyhyeksi, jos koeareenalle ei ollut yhtään aktiivista kimalaista treenattavaksi. Osa työpäivistä taas venähti hyvinkin pitkiksi, koska jos kimalaisella oli motivaatio kohdallaan, sen treenausta ei kannattanut jättää kesken. Kimalaiset unohtavat jo yhdessä yössä aika paljon…

Apurahojen haku  Labraosuus kesti suunnilleen kesäkuuhun asti, jolloin lähdin lomalle. Siinä välissä projektiin kuului apurahojen haku. Apurahahakemusten kirjoittaminen on oleellinen osa akateemisen tutkijan työtä, joten paitsi tarpeellista oli myös hyvää harjoitusta laatia hakemuksia tässä vaiheessa. Hain henkilökohtaista työskentelyapurahaa viideltä eri yhdistykseltä ja sain myöntävän päätöksen kolmelta: Suomen Hyönteistieteelliseltä Seuralta, Societas Fauna et Flora pro Fennicalta ja Oulun Luonnonystäväin Yhdistykseltä. Apurahojen käytöstä täytyi raportoida puolen vuoden tai vuoden kuluttua päätöksestä.

Analyysivaihe  Videoin kaikki tekemäni kokeet, joten seuraavaksi vuorossa oli videoiden analysointi. Analyysien tekeminen oli keskittymistä vaativaa tietokoneella istumista, ja varsinkin kesällä siihen oli välillä aika vaikea löytää motivaatiota… Mutta viimein sain videoanalyysit valmiiksi ja aloitin tilastolliset analyysit. Aineistoni oli tilastoanalyyseihin melko pieni, ja tarvitsin hyvin tarkkoja menetelmiä saadakseni tuloksia. Tässä työvaiheessa auttoi tutkijatohtori Sami Kivelä. Onnekseni sain tilastollisesti merkitseviä tuloksia, sillä sain siitä työlleni paljon motivaatiota. Tieteen teossa myös ei-merkitsevät tulokset ovat tietenkin tärkeitä, mutta onhan se nyt paljon hauskempaa kirjoittaa tuloksista, jotka ovat hypoteesien mukaisia.

Kirjoitustyö  Kirjoitin graduani pikkuhiljaa jo aineiston keruun ja analyysivaiheiden aikana, joten kirjoitusvaihe oli aika lyhyt. Kirjoitin graduni englanniksi, artikkelimuotoon. Monesti gradu on suomenkielinen, noin 40–50 sivun mittainen teos. Koska tavoitteena oli saada gradustani kirjoitettua myös tieteellinen julkaisu,  päädyimme ohjaajan kanssa artikkelimuotoon. Kielitaidolleni oli todella hyvää harjoitusta kirjoittaa englanniksi. Ekologian ja genetiikan tutkimusyksikkö on kuitenkin päivittänyt kirjoitusohjeita ja kaikkien on kirjoitettava suomenkielinen gradu.

Seminaariesitelmiä pitämässä. Kuvat: Olli Loukola ja Matti Nummelin

Seminaarit  Gradutyöhön kuuluu myös kaksi seminaaria: suunnitelma- ja tulosseminaari. Suunnitelmaseminaari pidetään mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Tarkoituksena on esitellä oma suunnitelma ja saada siihen kommentteja (ehkä myös parannusehdotuksia). Aikaa on 15 minuuttia. Tulosseminaarissa pidetään 25 minuutin pituinen esitelmä tutkimuksesta tuloksineen. Se kannattaa pitää ennen kuin gradu on valmiiksi kirjoitettu, jotta tutkielmaan ehtii vielä tehdä kommenttien perusteella muutoksia.

Valmistuminen  Sain graduni valmiiksi tammikuussa 2019. Gradu täytyy palauttaa tarkistettavaksi hyvissä ajoin, noin kaksi kuukautta ennen suunniteltua valmistumispäivää. Kaikki muut suoritukset tulee olla tehtynä noin kuukautta ennen valmistumispäivää virallisena tutkintoanomuksen jättöpäivänä.

Juhlapöydän kimalaisaiheinen kukka-asetelma. Kuva: Anna Antinoja

Tutkintotodistuksen sain ilman suurempia seremonioita 21.3.2019. Sukulaisille ja kavereille pidin pienet juhlat seuraavana viikonloppuna. 

Virallinen yliopiston publiikki on 18.6. Silloin juhlitaan kaikkia tänä vuonna valmistuneita.  Hyvä me!

FM Anna Antinoja, Oulun yliopisto

 

Filosofia on tiede, joka tutkii tietämisen, todellisuuden ym. maailmaa ja ihmistä koskevien perusseikkojen olemusta. Lähde: Kielitoimiston sanakirja.