Rehtori, hallitsija

Helsingin yliopiston päärakennus juhlavalaistuksessa Suomen 100 -juhlavuonna 2017.

Rehtori on oppilaitoksen johtajasta käytetty nimitys. Sana rehtori on peräisin latinan sanasta rector, joka juontuu veristä regere, ’hallita’. Yliopistojen rehtorit ovat lähes poikkeuksetta oman yliopistonsa professoreita.

Yliopisto, yhteiskunnan majakka

Helsingin yliopiston rehtori Jari Niemelä johtaa Suomen suurimman ja vanhimman tiedekorkeakoulun toimintaa, noin 40 000 opiskelijan ja työntekijän yhteisöä.

Jari Niemelä kertoo, millaista on rehtorin työ:

Yliopiston avajaispuheessaan syksyllä 2019 rehtori korosti, että aikakausien murroksessa esimerkiksi ilmastonmuutoksen ja kaupungistumisen haasteissa, yliopiston tehtävä on tuottaa tietoa päätöksenteon pohjaksi.

Helsingin yliopistossa kaikki opetus perustuu tutkimustietoon. Tieteellisen tutkimustiedon välittäminen päättäjille ja tavallisille kansalaisille on ensiarvoisen tärkeää aikana, jolloin tieto on pirstaloitunut, ja valeuutisia ja hömppää on tarjolla yllin kyllin.

Yliopisto-opiskelun vahvuutena on yhteisöllisyys ja yleissivistävä toiminta. Opiskelija oppii hankkimaan ja analysoimaan tietoa sekä oppimaan uutta. Opiskeluaikana omaksutut vuorovaikutustaidot, erilaisten ihmisten ja pitkäjänteisen työn arvostus, ongelmanratkaisukyky sekä teknologinen ymmärrys parantavat selviytymistä työelämässä. Yliopisto kantaa vastuuta myös kansainvälisestä kestävästä kehityksestä kehittämällä koulutusta vähiten kehittyneissä maissa.

Viisautta ja intoa yliopiston strategian laadintaan!

Iiris Kalliola

PS. Rehtori Jari Niemelän urasta hyönteistutkijana kerromme täällä