Apulaisprofessori

Eespäin urapolkua! Heikki Helanterä kertoo alle kolmessa minuutissa, mikä on apulaisprofessori ja mitä tehtäviin kuuluu. Katso video tekstin lopussa.

Yliopistoissa on käytössä professorin vakinaistamispolku (tenure track). Oulun yliopistossa vakinaistamispolun tehtävätasot etenevät seuraavasti: 

Tutkijatohtori (Assistant Professor), 3–5-vuotta, max 2 kautta > Yliopistotutkija (Associate Professor), 5-vuotta, max 2 kautta tai vakinaistaminen > Professori (Professor) > Erittäin ansioitunut professori (Distinguished Professor).  (Lähde www.oulu.fi)

Apulaisprofessori on Suomessa professorien vakinaistamispolkuun  kuuluva uravaihe, joka vastaa vakinaistamispolun ensimmäistä tai toista vaihetta (engl. Assistant Professor tai Associate Professor). Näiden vaiheiden jälkeen apulaisprofessorista voi tulla professori (Professor). (Lähde Wikipedia)

Iiris Kalliola