Kirjoituskilpailu

Ötökkäakatemia järjesti kirjoituskilpailun, jonka aiheena oli suomalaisen ötökkätutkimuksen (mielellään oman tutkimuksen) kansaintajuistaminen. Raadissa olivat mukana Katja Bargum, Iiris Kalliola, Tiina Raevaara ja Pekka Rahko. Paras tiedekirjoitus palkittiin 300 euron rahapalkinnolla ja toiseksi tullut sai 200 euroa.

Kirjoituskilpailun voitti SYKEn tutkija Mari Annala kirjoituksellaan Hiekkamyrskyjä ja happamuutta – tutkimusmatka metsäpuroihin paljastaa ojitusten vaikutukset vesiselkärangattomiin. Voit lukea kirjoituksen täältä ja lukea Pohjoisen polun uutisen voittoon liittyen täältä.

Raadin perustelut voitolle oli:

”Teksti oli alusta asti raatilaisten suosikki. Metsien ojitus on ajankohtainen ja monen tuntema aihe, jonka merkitys ja kytkös ötököiden maailmaan tuodaan tekstissä hyvin ilmi. Tutkimustyötä on kuvattu alusta loppuun tarkasti ja elävästi, ja analysointiosaankin on saatu tunnetta mukaan.
Kirjoittaja uskaltaa luottaa kaunokirjallisen ilmaisun voimaan tekstin tärkeimmissä kohdissa: aloituksessa ja lopetuksessa. Ratkaisu on mainio ja omaperäinen. Tekstin kerrontavoissa on hyvää vaihtelua – löytyy niin tunnelmoivaa ympäristökuvausta kuin tarkkaa raportointia tieteellisen tutkimuksen menetelmistä.”

Mari Annala maastossa
Mari Annala maastotyössä.

Toiselle sijalle tuli väitöskirjatutkija Hennariikka Mäenpää kirjoituksellaan Soilta mikroskoopin alle: Tutkijan ja karhukaisen pitkä taival. Voit lukea kirjoituksen myöhemmin sekä Ötökkäakatemian sivuilta että Pohjoisen polut-lehden artikkelista.

Raadin perustelut kakkossijalle oli:

”Tekstissä liikutaan ihailtavan monilla tasoilla aina suomalaiselta suolta avaruuteen ja 1770-luvun saksalaiseen eläintieteeseen. Kirjoittaja kuvaa hyvin, miten paljon aikaa ja perusteellista suunnittelua vaatii tutkimus, jonka aihe on aiemmin tutkimaton.
Tutkijan tunteet tuodaan tekstissä elävästi ilmi. Tarpomiseen tuoksuvalla suolla liittyy huoli karhukaisten keruun onnistumisesta, mutta tieteenteon perusta lohduttaa. Talvikauden aikaa vievän mikroskopoinnin ja tulosten yhteenvedon jälkeen palkintona on joka tapauksessa jokin tiedonjyvä.”

Kirjoituskilpailun säännöt:

Tutkitko ötököitä, eli hyönteisiä, hämähäkkejä, tai muita selkärangattomia?

Hei sinä opiskelija tai tutkija! Tutkitko ötököitä? Kirjoita tutkimukseesi liittyen populaarinen tiedekirjoitus ja osallistu kilpailuun! Voit voittaa 300 euroa ja saada kirjoituksesi Kalevaan.

Ole mukana havainnollistamassa pienten eliöiden suurta merkitystä toimivalle luonnolle ja edistämässä ihmisen luontosuhdetta muuttuvassa ympäristössä. Ihminen ei voi välittää sellaisesta, minkä olemassaolosta ja tärkeydestä hän ei tiedä. Tuttujen lähiympäristön hyönteisten tai eksoottisempien lajien elämäntyylien vaihtelevuuden, kiehtovan käytöksen ja tärkeän ekosysteemiroolin konkretisointi luo juuri tätä ymmärrystä ja siten myös myötämielisyyttä niiden suojelua kohtaan. 

Oletko kiinnostunut viestimään tutkimustulostesi lisäksi myös tutkimuksen tekemisen arjesta,  työkaluista, tai tieteellisestä prosessista, kuten tutkimusrahoituksesta ja vertaisarvioinnista? Näistä viestimällä edistetään kansalaisten ymmärrystä tieteestä ja kriittistä suhtautumista tietoon. Aikamme suuret ympäristökysymykset, ilmastonmuutos ja elonkirjon kaventuminen, on ratkaistava tieteen avulla. 

Kirjoita ötökkätutkimuksesta ja osallistu kilpailuun, voit voittaa 300 euroa!

Ohjeet:

  • Aihe: suomalainen ötökkätutkimus, mielellään omaan tutkimukseesi liittyen. Voit kirjoittaa myös harrastuspohjalta tehdystä tutkimuksesta. Tekstin ei tarvitse sisältää tuloksia tai käsitellä valmista työtä, kaikki tutkimuksen vaiheet ovat mielenkiintoisia! 
  • Kirjoitus tulee olla suomeksi ja suunnattu suurelle yleisölle, ei asiantuntijoille.
  • Pituus max 6 000 merkkiä.
  • Esikarsinnasta selvinneet kirjoitukset arvostellaan anonyymisti asiantuntijaraadin toimesta. Raadissa mukana Katja Bargum, Iiris Kalliola, Tiina Raevaara ja Pekka Rahko
  • Lähetä kirjoituksesi osoitteeseen otokkaakatemia@gmail.com 31.8.2022 mennessä. 
  • Voittajat julkaistaan lokakuussa.
  • Ötökkäakatemia julkaisee parhaat tekstit sivuillaan.

Kaksi parasta kirjoitusta voittaa rahapalkinnon.

Paras tiedekirjoitus palkitaan 300 euron rahapalkinnolla ja se julkaistaan Kalevassa ja Ötökkäakatemian sivuilla. Toiseksi paras kirjoitus palkitaan 200 eurolla. Voittajat saavat myös julkisuutta Ötökkäakatemian sosiaalisessa mediassa

Ötökkäakatemia yleistajuistaa tieteellistä ötökkätutkimusta suomen kielellä.