Hallitusti dosentiksi

Dosentti on opetustoimeen korkeakoulussa oikeutettu tohtori (latinan docere tarkoittaa opettamista). Dosentuuria haetaan tieten tahtoen tietystä yliopistosta tietyltä alalta. Sitä ei saada tuurilla. Hakuprosessi vie aikaa. Asiantuntijat arvioivat hakijan tieteellisen pätevyyden ja opetustaidot. Lisäksi asianomaisen alan dosentintoimelle on oltava tarvetta. 

Kun valtion ja yliopistojen side toisiinsa oli tiivis, dosentuuri oli valtion virka. Nykyisin dosentti on arvonimi. Jokainen Suomen dosentti ansaitsee yhteiskunnan arvostuksen ja päivystävä dosentti kiitokset kyvystään esittää vaikeaselkoisia asioita ymmärrettävällä tavalla. Alaansa perehtynyt tutkija ansaitsee tulla kuulluksi.

Katso videolta, kuinka Jonna Kulmunin yli puolivuotinen haku dosentiksi eteni. Video kestää alle yhdeksän minuuttia.

Iiris Kalliola

Kuvaus Matti Nummelin, editointi ja artikkelikuva Iiris Kalliola