Tässä Ötökkäakatemian podcast-jaksossa keskustelemme siiroista, siiraharrastuksesta ja siiratutkimuksesta. Mukana keskustelemassa ovat koordinaattorimme Jasmin Nevalan lisäksi Janna […]
Ötökkäakatemian podcastissa keskustellaan tällä kertaa kiiltomadoista. Keskustelijoina ovat Kalevan toimittaja Pekka Rahko, emeritaprofessori Arja Kaitala, väitöskirjan […]
Jyväskylän yliopiston bio-ja ympäristötieteiden laitoksen Sara Calhimin johtaman karhukaisryhmän tutkijat keskustelevat Ötökkäakatemian podcast-jaksossa karhukaistutkimuksistaan ja karhukaisista. Keskustelijoina ovat karhukaisryhmän väitöskirjatutkija Hennariikka Mäenpää, tutkimusavustaja ja maisteriopiskelija Tommi Vuori, Åbo Akademin psykologian laitoksen väitöskirjatutkija Rosa Salmela sekä Ötökkäakatemian koordinaattori Jasmin Nevala. Vastauksia etsitään muun muassa seuraaviin kysymyksiin: •Millaisissa paikoissa karhukaisia elää ja miten ne levittäytyvät? •Millaisia haasteita karhukaisten tutkimiseen liittyy? • Mikä on kryptobioosi, ja mitä eri muotoja siihen liittyy? • Onko karhukaisilla heikkouksia? • Miten karhukaiset kommunikoivat?
Ötökkäakatemian podcastissa keskustellaan tällä kertaa kimalaisista ja kemikaaleista. Keskustelijoina ovat YLEn luontotoimittaja Minna Pyykkö, Oulun yliopiston dosentti, kimalaistutkija Olli Loukola, Helsingin yliopiston väitöskirjatutkija Lotta Kaila, Turun yliopiston väitöskirjatutkija Kimmo Kaakinen ja Ötökkäakatemian koordinaattori Jasmin Nevala.
Oulun yliopiston tutkijat Mauno Konu, Jonna Kulmuni ja Lumi viljakainen julkaisivat geenimanipulaatiotutkimuksen, jossa he kehittivät muurahaislajille CRISPR-Cas9-protokollan. Puhujina ovat kyseisen tutkimuksen tekijöistä Mauno Konu ja Lumi Viljakainen ja lisäksi kasvatustieteiden yliopistotutkija Pauliina Rautio, Oulun yliopiston evoluutiobiologian ja genomiikan professori Heikki Helanterä sekä Ötökkäakatemian koordinaattori Jasmin Nevala.