Puheliaat mehiläiset

Yhteiselämä äidin ja kymmenien tuhansien sisarusten kanssa vaatii hyvää kommunikointia. Tarhamehiläisillä (Apis mellifera) onkin valtava valikoima erilaisia viestintäkeinoja.

Mehiläisten tanssi (engl. ”waggle dance”) on yksi parhaiten tunnetuista mehiläisten tavoista viestiä. Hyvän mesipaikan löydettyään työläinen palaa pesään ja kertoo paikasta muille erityisellä tavalla. Se kulkee toistuvasti kahdeksikon mallista reittiä, ja aina lenkkien yhtymäkohdassa se kulkee suoraa linjaa värisyttäen takapäätään. Mitä kauemmin värinäosuus kestää, sitä pidempi matka mesipaikalle on, ja linjan suunta kertoo mesipaikan suunnan suhteessa aurinkoon.

Video mehiläisten tanssista.

Harva tietää, että kuningattaret  ”laulavat”. Kun uusi kuningatar on kuoriutumassa kotelosta, se tuottaa siivillään sorsalinnun vaakkumista muistuttavaa ääntä. Vaakkumisella se viestittää työläisille olevansa pian valmis kuoriutumaan ja saa työläiset auttamaan sen ulos. Juuri kuoriutunut kuningatar puolestaan tuuttaa kertoakseen työläisille, että uusi hallitsija on nyt valmis ottamaan ohjat käsiinsä.

Kuuntele kuningatarten ääntelyä tästä.

Jos muitakin kuningattaria on syntymässä, kuoriutunut kuningatar löytää tulevat kilpailijansa niiden vaakkumisen avulla. Hän on ankara: löytäessään kennojensa vankeina olevat pyrkyrit hän tappaa ne varmistaakseen yksinvaltiudensa. Kun pesä käy ahtaaksi, työläiset valmistautuvat parveiluun ja aloittavat uusien kuningatarten kasvattamisen. Vanha kuningatar voi tällöin tuuttaamalla viestiä läsnäolostaan pesässä. Kun kuningatar poistuu parven mukana, tuuttaaminen loppuu ja työläiset tietävät voivansa toivottaa uuden kuningattaren tervetulleeksi.

Kuningatar työläisten ympäröimänä. Kuva: CSIRO / CC BY (https://creativecommons.org/licenses/by/3.0)

Mehiläisten kemiallinen viestintä on monipuolista ja nopeaa. Ne viestivät feromonien eli pienten kemiallisten aineiden avulla, jotka kulkeutuvat yksilöltä toiselle kosketuksen tai ilman välityksellä. Hälytysferomonia erittyy mehiläisen pistäessä toista eläintä, mikä saa muut mehiläiset valpastumaan puolustusasemiin mahdollista uhkaa vastaan. Tyhjentäessään kukan mesivarastot mehiläinen erittää feromonia, joka karkottaa muita mehiläisiä kukalta. Näin tyhjennetyllä kukalla ei käydä turhaan uudestaan. Kuningattaren feromoneilla houkutellaan kuhnureita eli koiraita, ja vaikutetaan pesän parveiluhalukkuuteen, työläisten munintaan ja pesän hoitoon ja ylläpitoon. Kun parvi lähtee pesästä vanhan kuningattaren kanssa, mehiläiset pysyvät yhdessä kuningattaren erittämän feromonin avulla.

Pitkään mehiläisten kommunikointi oli mysteeri, mutta nyt tiedämme siitä paljon. Mehiläisten viestintää ja elämää pesässä kyetään nykyään havainnoimaan ja tulkitsemaan myös reaaliajassa, mikä auttaa mehiläishoitajia ja tutkijoita ymmärtämään mehiläisten toimintaa ja populaatioiden kannanvaihteluita (https://www.hs.fi/tiede/art-2000006535419.html).

Lue myös aiheeseen liittyvä Ötökkäakatemian blogikirjoitus Pörinäviestintä!

Kirjoittaja Anna-Maria Borshagovski